Od uzatvorenia zmluvy so Zinal s.r.o., cez rekonštrukčné práce, do odovzdania bytu som nad mieru spokojný so všetkými službami a taktiež so všetkými ľuďmi, ktorí okolo toho celého fungovali, na jednotku. Ďakujem.
Daniel
55 rokov
riaditeľ