Byt D
Fotky vzorových bytov:
S prístupom spoločnosti Zinal s.r.o. som bola spokojná. V prípade otázok a problémov mi boli nápomocní.
Veronika
27 rokov
asistentka