Cenník bytov v Bratislave II. etapa

Prvé obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav Pôdorys bytu
1 101 B 39,67 0 predané nie je dostupné
1 102 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
1 103 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
1 104 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
1 105 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
1 106 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
1 107 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
1 108 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
1 109 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
1 110 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
1 111 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
1 112 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
1 113 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
1 114 B 36,42 3,25 predané detail
1 115 A 16,69 - predané nie je dostupné
Druhé obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav
2 201 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
2 202 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
2 203 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
2 204 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
2 205 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
2 206 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
2 207 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
2 208 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
2 209 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
2 210 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
2 211 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
2 212 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
2 213 C 41,19 3,25 predané detail
2 214 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
2 215 A 16,69 - predané nie je dostupné
Tretie obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav
3 301 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
3 302 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
3 303 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
3 304 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
3 305 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
3 306 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
3 307 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
3 308 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
3 309 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
3 310 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
3 311 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
3 312 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
3 313 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
3 314 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
3 315 A 16,69 - predané nie je dostupné
Štvrté obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav
4 401 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
4 402 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
4 403 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
4 404 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
4 405 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
4 406 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
4 407 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
4 408 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
4 409 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
4 410 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
4 411 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
4 412 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
4 413 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
4 414 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
4 415 A 16,69 - predané nie je dostupné
Piate obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav
5 501 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
5 502 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
5 503 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
5 504 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
5 505 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
5 506 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
5 507 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
5 508 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
5 509 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
5 510 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
5 511 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
5 512 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
5 513 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
5 514 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
5 515 A 16,69 - predané nie je dostupné
Šieste obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav
6 601 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
6 602 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
6 603 C 41,19 3,25 predané detail
6 604 B 36,42 3,25 predané detail
6 605 B 36,42 3,25 predané detail
6 606 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
6 607 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
6 608 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
6 609 C 41,19 3,25 predané detail
6 610 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
6 611 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
6 612 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
6 613 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
6 614 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
6 615 A 16,69 - predané nie je dostupné
Siedme obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav
7 701 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
7 702 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
7 703 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
7 704 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
7 705 B 36,42 3,25 predané detail
7 706 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
7 707 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
7 708 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
7 709 C 41,19 3,25 predané detail
7 710 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
7 711 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
7 712 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
7 713 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
7 714 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
7 715 A 16,69 - predané nie je dostupné
Ôsme obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav
8 801 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
8 802 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
8 803 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
8 804 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
8 805 B 36,42 3,25 predané detail
8 806 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
8 807 C 41,19 3,25 predané detail
8 808 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
8 809 C 41,19 3,25 predané detail
8 810 C 41,19 3,25 predané detail
8 811 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
8 812 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
8 813 C 41,19 3,25 predané nie je dostupné
8 814 B 36,42 3,25 predané nie je dostupné
8 815 A 16,69 - predané nie je dostupné