Cenník bytov v Bratislave I. etapa

Prvé obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav Pôdorys bytu
1 01 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
1 02 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
1 03 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
1 04 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
1 05 D 42,00 0,00 predané detail
1 06 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
1 07 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
1 08 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
1 09 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
1 10 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
1 11 A 25,85 3,30 predané nie je dostupné
1 12 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
1 13 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
1 14 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
1 15 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
Druhé obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav
2 01 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
2 02 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
2 03 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
2 04 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
2 05 D 42,00 0,00 predané nie je dostupné
2 06 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
2 07 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
2 08 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
2 09 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
2 10 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
2 11 A 25,85 3,30 predané nie je dostupné
2 12 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
2 13 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
2 14 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
2 15 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
Tretie obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav
3 01 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
3 02 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
3 03 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
3 04 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
3 05 D 42,00 0,00 predané nie je dostupné
3 06 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
3 07 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
3 08 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
3 09 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
3 10 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
3 11 A 25,85 3,30 predané nie je dostupné
3 12 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
3 13 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
3 14 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
3 15 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
Štvrté obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav
4 01 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
4 02 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
4 03 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
4 04 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
4 05 D 42,00 0,00 predané nie je dostupné
4 06 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
4 07 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
4 08 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
4 09 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
4 10 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
4 11 A 25,85 3,30 predané nie je dostupné
4 12 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
4 13 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
4 14 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
4 15 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
Piate obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav
5 01 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
5 02 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
5 03 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
5 04 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
5 05 D 42,00 0,00 predané detail
5 06 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
5 07 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
5 08 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
5 09 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
5 10 C 41 3,30 predané nie je dostupné
5 11 A 25,85 3,30 predané nie je dostupné
5 12 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
5 13 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
5 14 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
5 15 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
Šieste obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav
6 01 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
6 02 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
6 03 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
6 04 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
6 05 D 42,00 0,00 predané nie je dostupné
6 06 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
6 07 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
6 08 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
6 09 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
6 10 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
6 11 A 25,85 3,30 predané nie je dostupné
6 12 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
6 13 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
6 14 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
6 15 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
Siedme obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav
7 01 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
7 02 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
7 03 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
7 04 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
7 05 D 42,00 0,00 predané nie je dostupné
7 06 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
7 07 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
7 08 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
7 09 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
7 10 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
7 11 A 25,85 3,30 predané nie je dostupné
7 12 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
7 13 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
7 14 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
7 15 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
Ôsme obytné podlažie
Podlažie Číslo bytu Typ bytu Obytná plocha (m2) Balkón (m2) Cena (€) Stav
8 01 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
8 02 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
8 03 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
8 04 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné
8 05 D 42,00 0,00 predané detail
8 06 B 37,23 3,30 predané detail
8 07 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
8 08 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
8 09 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
8 10 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
8 11 A 25,85 3,30 predané nie je dostupné
8 12 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
8 13 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
8 14 C 41,83 3,30 predané nie je dostupné
8 15 B 37,23 3,30 predané nie je dostupné